อ.สาทิศ เพิ่มสว่าง

ปริญญโท ::: การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และงานวิศวกรรม
Computer and Engineering Management
(MSCEM)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน(ABAC)

ปริญญตรี ::: วิทยาศาสตร์บัญฑิต(เกษตร)
Bachalor of Science
(วทบ.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU42)

ความเชี่ยวชาญ

Open Source
F/oss , Opensouce Operating System , Big Data
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here